AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Διευθυντής

Οργάνωση Παραγωγών ΣΕΔΙΓΕΠ Λύσης Λτδ: Ζητείται Γραμματέας/ Διευθυντής – Λάρνακα

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΥΣΗΣ ΛΤΔ, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης Γραμματέα / Διευθυντή.

Απαιτούμενα Προσόντα

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο στις Οικονομικές, Εμπορικές, Γεωπονικές ή άλλες κατάλληλες επιστήμες και πείρα 2 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη εργασία.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  4. Καλή γνώση της Συνεργατικής Θεωρίας και πρακτικής ως και της Συνεργατικής και άλλης συναφούς Νομοθεσίας.
  5. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
  6. Καλή γνώση των κανονισμών και της ημεδαπούς νομοθεσίας για τα Ευρωπαϊκά και τις Οργανώσεις Παραγωγών.
  7. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αξιοπιστία, ευθυκρισία ως και ικανότητα στη σύναψη και διατήρηση καλών σχέσεων με τους αξιωματούχους, το προσωπικό, τα μέλη και τους συνεργάτες της Εταιρείας και του κοινού γενικά.

Καθήκοντα και Ευθύνες
Τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Σχέδια Υπηρεσίας.

Μισθοδοσία
Αναλόγως προσόντων και πείρας

Σημ: Οι αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα πιστοποιητικά να φθάσουν στα γραφεία της Εταιρείας, όχι αργότερα από τις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα τηλέφωνα 24422970, 24425747, Φαξ:24425215 Δρομολαξιά
Email: sedlysis@cytanet.com.cy, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA