AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός

M.H. Little Scholars Ltd: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λεμεσός

Το νηπιαγωγείο Little Scholars ενδιαφέρεται να προσλάβει Νηπιαγωγό μερικής απασχόλησης για διδασκαλία στην τάξη των 3+ (Διδασκαλία στα Αγγλικά).

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 13/12/19, ώρα 12.00

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: info@littlescholarsac.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 96490949

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA