AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Mantorinis Constructions Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

Η εταιρεία Mantorinis Constructions Ltd που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης και κατασκευής ακινήτων, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Επίβλεψη και Οργάνωση Εργοταξίων.
  • Τελικός έλεγχος κατασκευής και παράδοσης.
  • Ικανότητα στην Χάραξη Κτιρίων.
  • Ετοιμασία Διατακτικών.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού.
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD).
  • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
  • Ελάχιστη εργοταξιακή εμπειρία στο επάγγελμα (3) χρόνια.

Ωφελήματα:

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mantorinisk@mantorinis.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή να επικοινωνήσουν στο 22374084

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA