AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο θάλαμο ασθενών του.

Η θέση μπορεί να είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (εξαήμερη βάση) ή μερικής απασχόλησης αναλόγως των αναγκών του θαλάμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ

  • Δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής
  • Πιστοποιητικό Εγγραφής Μητρώου Νοσηλευτών ως νοσηλευτής/νοσηλεύτρια Γενικής Νοσηλευτικής
  • Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνοδευτική επιστολή μαζί με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει τα ονόματα 2 ατόμων για συστάσεις θα πρέπει να φθάσουν στο Ινστιτούτο μέχρι την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 με e-mail στο: vacancies@cing.ac.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην κα Άννα Μιχαηλίδου, τηλ. 22392789.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA