AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Βάσσος Ηλιάδης Λτδ: Θέση Εργασίας

Vassos Eliades Ltd: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία Βάσσος Ηλιάδης Λτδ ζητά να εργοδοτήσει Picker στην Λευκωσία.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία παραγγελιών στην αποθήκη (επιλογή προϊόντων, προετοιμασία παραγγελίας).
 • Ελαχιστοποίηση στα λάθη παραγγελιών χωρίς να ξεπερνιούνται τα αναμενόμενα επίπεδα όπως αυτά καθορίζονται από τον άμεσα προϊστάμενο.
 • Ποιοτικός έλεγχος πριν την αποστολή κάθε προϊόντος.
 • Παραγωγικότητα της ετοιμασίας παραγγελιών να είναι σύμφωνα με τα συμφωνημένα επίπεδα με μετρήσιμα κριτήρια τα οποία καθορίζονται και συμφωνούνται με τον άμεσα προϊστάμενο.
 • Τοποθέτηση επιστροφών πίσω στις θέσεις συλλογής.
 • Σωστή χρήση εξοπλισμού συλλογής παραγγελιών.
 • Να ακολουθούνται όλοι οι κανόνες συντήρησης, φύλαξης και φόρτισης.
 • Τήρηση κανονισμών ασφάλειας μηχανοκίνητων.
 • Να ακολουθούνται όλοι κανόνες ασφάλειας και υγείας της εταιρείας.
 • Εκτέλεση για ότι άλλο του ζητηθεί από τον προϊστάμενο σε σχέση με την φύση της εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

 • Ευγένεια
 • Προθυμία
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα

Αιτήσεις:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@vel.com.cy σημειώνοντας ‘Picker – ANERGOSJOBS.COM’ στο θέμα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA