AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπική/ος Βοηθός

A.I. Motokinisi Ltd: Ζητείται Προσωπική/ος Βοηθός – Λευκωσία

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών
 • Γνώσεις Marketing
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικός χαρακτήρας
 • Πολύ καλές ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας . Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 χρόνων σε παρόμοια θέση

Καθήκοντα

 • Διεκπεραίωση γραφειακών εργασιών και γραμματειακών καθηκόντων
 • Διευθέτηση επισκέψεων του Διευθύνοντα Συμβούλου
 • Χειρισμός διοικητικών θεμάτων

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Προσφέρονται εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και πολύ καλό πακέτο απολαβών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02/12/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@porche.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών
 • Γνώσεις Marketing
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικός χαρακτήρας
 • Πολύ καλές ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας . Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 χρόνων σε παρόμοια θέση

Καθήκοντα

 • Διεκπεραίωση γραφειακών εργασιών και γραμματειακών καθηκόντων
 • Διευθέτηση επισκέψεων του Διευθύνοντα Συμβούλου
 • Χειρισμός διοικητικών θεμάτων

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Προσφέρονται εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και πολύ καλό πακέτο απολαβών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02/12/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@porche.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA