AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός CEO

Conicon Ltd: Ζητείται Βοηθός CEO – Λευκωσία

Εκ μέρους του πελάτη μας με έδρα την Λευκωσία και ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς Σφαγείου και Παραγωγής Βιοενέργειας ζητούμε να προσλάβουμε:

ΒΟΗΘΟ CEO /ΥΠ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κύριες Ευθύνες Καθήκοντα:

 • Έχει την ευθύνη καθιέρωσης και εφαρμογής ενιαίων πολιτικών προσωπικού.
 • Έχει την ευθύνη σωστής εξεύρεσης προσωπικού προς αντικατάσταση προσωπικού που αποχωρεί ή απουσιάζει ή απολύεται έτσι ώστε τα τμήματα να είναι συνεχώς επανδρωμένα.
 • Συνεργάζεται με γραφεία εξεύρεσης εργασίας.
 • Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες  για την εξασφάλιση αδειών εργοδότησης προσωπικού από τρίτες χώρες.
 • Διασφαλίζει ότι για όλο το προσωπικό τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία που απαιτούνται για νόμιμη εργασία
 • Επιλαμβάνεται των περικοπών του προσωπικού, της ευημερίας και διαμονής του (όπου αυτή παρέχεται από της Εταιρεία) και για την συντήρηση / διατήρηση των χώρων διαμονής σε καλή κατάσταση.
 • Επιλύει τυχόν παράπονα και διενέξεις που προκύπτουν από/ ή μεταξύ μελών του προσωπικού
 • Συντονίζει τις συναντήσεις Διοίκησης και τηρεί πρακτικά
 • Σχεδιάζει μαζί με τους Διευθυντές και προγραμματίζει τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού

Βασικά Προσόντα:

 • Πτυχίο στην Διοίκηση, ψυχολογία ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια σε παρόμοια θέση σε ανάλογη η μεγαλύτερου μεγέθους επιχείρηση με μεγάλο αριθμό προσωπικού χαμηλής μόρφωσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών συμπεριλαμβανομένης της χρήσης MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Εργατικού Δικαίου και του Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών ανάλογα με την θέση και τα καθήκοντα. Αίτηση για την θέση συνοδευόμενη από πλήρη βιογραφικό να αποστέλλεται στην Κα. Βασιλική Χριστοφή στο email: vasiliki@conicon.com μέχρι 20/12/2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA