AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

N.A.I.Transfer Solutions Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Περιγραφή Εργασίας:

Η συγκεκριμένη μορφή εργασίας αφορά το χειρισμό εισερχόμενων κλήσεων και οι ανάγκες για την συγκεκριμένη δραστηριότητα εστιάζονται μεταξύ των ωρών 8:00 – 13.:00 και 13:00 – 18:00 (Δευτέρα- Παρασκευή).

Για τους ενδιαφερόμενους προνοείται ελάχιστος αριθμός 25 διαθέσιμων ωρών οι οποίες κατανέμονται σε βάρδιες, ξεκινώντας από 5ωρες βάρδιες και φτάνοντας μέχρι και 8ωρες βάρδιες εργασίας. Η εταιρεία δε δεσμεύεται να παραχωρεί ελάχιστο αριθμό ωρών, αφού αυτό βασίζεται στις εκάστοτε ανάγκες.

Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας & Ορθογραφίας
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Προφορικά & Γραπτά)
  • Απολυτήριο Λυκείου ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows
  • Επιθυμητή Γνώση Δακτυλογραφίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email: info@transfersolutionscy.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”   ή στο info@ts-secretarial.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA