AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Εργάτες/ Εργάτριες Παραγωγής

Blue Island Plc: Ζητούνται Εργάτες/ Εργάτριες Παραγωγής – Λευκωσία

Η εταιρεία Blue Island Plc που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία φρέσκου ψαριού ενδιαφέρεται να προσλάβει Εργάτες/τριες Παραγωγής στο συσκευαστήριο της στη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου στην Λευκωσία.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι:

  • η ετοιμασία και συσκευασία των παραγγελιών των πελατών
  • η παραλαβή και φύλαξη φρέσκου ψαριού
  • η διαδικασία συσκευασίας των εξαλιεύσεων από το ιχθυοτροφείο
  • η καθαριότητα του χώρου εργασίας

Απαραίτητα προσόντα είναι:

  • γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • καλή φυσική κατάσταση
  • συνέπεια, πειθαρχία, υπευθυνότητα και ομαδικότητα.
  • Ώρες εργασίας: Δευτέρα μέχρι Σάββατο από 3π.μ.-11π.μ.

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με ταμείο προνοίας, τιμαριθμική αναπροσαρμογή και 13ο μισθό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 22515763.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA