AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ: Θέση Εργασίας

Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Το Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας Γ΄ προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 1.12.2019 μέχρι 20.12.2019 για 7 διδακτικές περιόδους κάθε μέρα (με προοπτική ανανέωσης του συμβολαίου και μετά τα Χριστούγεννα).

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα] .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να προσκομίσουν στο Σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 26.11.2019 στο e-mail/fax: dim-deryneia3-amm@schools.ac.cy /23819391. Η πρόσληψη Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.

Η αντιμισθία του/της Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40′). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού/ής και του σχολείου. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA