AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης

RTD Talos Ltd: Ζητείται Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης – Λευκωσία

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διετές δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου
 • Τριετή εμπειρία που να αφορά σε γραμματειακή υποστήριξη

Βασικά καθήκοντα της πιο πάνω θέσης εργασίας:

 • Καταχωρήσεις δεδομένων σε ηλεκτρονικού υπολογιστές
 • Τήρηση πρακτικών συνεδριών
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Οργάνωση του χρόνου διοικητικών ατόμων
 • Οργάνωση συνεδριών / συναντήσεων/ εκδηλώσεων / επισκέψεων / εκθέσεων
 • Μεταφράσεις κειμένων από Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα
 • Παροχή προφορικών ή γραπτών πληροφοριών για προγράμματα (μετά από σχετική εκπαίδευση)
 • Διαχείριση επισκεπτών
 • Έλεγχος και καταχώρηση δελτίων καταγραφής εργασίας
 • Οργάνωση Δημοσιογραφικών Διασκέψεων και σύνταξη Δελτίων Τύπου

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν κατευθείαν μαζί μας στο τηλέφωνο 22454333 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dd@talos-rtd.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την εμπειρία τους με βεβαίωση εργασίας από προηγούμενους εργοδότες και κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA