AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σώμα Προσκόπων Κύπρου: Θέση για μερική απασχόληση

Σώμα Προσκόπων Κύπρου: Θέση για μερική απασχόληση – Λευκωσία

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ), δέχεται αιτήσεις για μερική απασχόληση προσώπου με γνώσεις Λογιστικής, στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος στη Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την αποστολή/παράδοση πλήρους Βιογραφικού Σημειώματος (CV) στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος στη Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, 2019, στις 12.00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν προσωπικά ή να αποσταλούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο spk@cyprusscouts.org   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”   και να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Προσκόπων Κύπρου.

Η μισθοδοσία θα είναι ανάλογη με τα προσόντα, την πείρα και τον χρόνο απασχόλησης του προσώπου που θα προσληφθεί. Ο χρόνος απασχόλησης θα είναι περίπου 20 ώρες εβδομαδιαίως.

Απαραίτητα Προσόντα:

 1. Απόφοιτος σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Επιτυχία στις εξετάσεις Λογιστικής Μέσου Επιπέδου (Intermediate) LCCI
 3. Προηγούμενη πείρα σε λογιστήριο ή σε λογιστικό γραφείο, και ειδικά στην τήρηση λογιστικών βιβλίων ή/και στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων λογιστηρίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 4. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft Office. (Eπεξεργασίας κειμένου (Word), λογιστικών φύλλων (Excel) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Outlook).
 5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Εκτέλεση γενικών λογιστικών καθηκόντων περιλαμβανομένης της τήρησης των λογιστικών βιβλίων του Προσκοπικού Πρατηρίου.
 2. Πραγματοποίηση εισπράξεων και πληρωμών.
 3. Παρακολούθηση της παρακαταθήκης (stock) του Προσκοπικού Πρατηρίου.
 4. Παραγγελίες Προϊόντων – σε συνεργασία με τον Γενικό Υπεύθυνο του Πρατηρίου.
 5. Κωδικοποίηση νέων προϊόντων στο λογισμικό Σύστημα και καταχώρηση «barcodes»
 6. Παρακολούθηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας ανά προϊόν και υποβολή εισηγήσεων για βελτιωτικές ενέργειες.
 7. Θα παρακάθεται στις συνεδρίες της Δ.Ε του Προσκοπικού Πρατηρίου.
 8. Παροχή βοήθειας στην υλοποίηση/εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΚ ή άλλου αρμόδιου Οργάνου που σχετίζονται με τις πιο πάνω εργασίες.