AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού – Λάρνακα

Εταιρεία στο κέντρο της Λάρνακας επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της 2 νέους, δίνοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στον χώρο του Marketing και διαχείρισης πελατών, μέσα σε ένα φιλικό, οργανωμένο και αξιοκρατικό περιβάλλον.

Προϋπηρεσία επιθυμητή, όχι απαραίτητη.

Παρέχονται:

Υψηλές αμοιβές

Ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας στον χώρο

Σύναψη σύμβασης

Θα υπάρξει άμεση επικοινωνία με τους υποψήφιους για να οριστεί προσωπικό ραντεβού για συνέντευξη.

Email αποστολής βιογραφικών promMarketing19@gmail.com

(AD-F-16)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA