AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Demetris J. Eliades & Co. LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Καθήκοντα:

  • Καθήκοντα υποδοχής (τηλέφωνο, υποδοχή πελατών κτλ.)
  • Δακτυλογράφηση και ετοιμασία εγγράφων
  • Τήρηση αρχείου δικαστηριακών υποθέσεων
  • Χειρισμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
  • Χειρισμός καθημερινών αναγκών του γραφείου

Προσόντα:

  • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
  • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο θεωρείται επιπλέον προσόν.

Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Βιογραφικό αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dcycareers@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA