AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Green Properties Land Developers: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Καθήκοντα

  • Εκτέλεση τηλεφωνημάτων
  • Δακτυλογράφηση εγγράφων σε ελληνικά και αγγλικά
  • Διατήρηση και εκτέλεση αλληλογραφίας
  • Συντονισμός ραντεβού
  • Αρχειοθέτηση
  • Διαχείριση καθημερινών αναγκών

Απαιτούμενα προσόντα

  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Κάτοχος διπλώματος γραμματειακών σπουδών
  • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση χρήσης word, excel, power point

Βιογραφικά θα αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  info@greenproperties.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA