AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Παραλαβών & Αποθήκης

Home & Wood Home Improvement Store: Ζητείται Υπεύθυνος/η Παραλαβών & Αποθήκης – Αμμόχωστος

Η Home & Wood Home Improvement Store στο Παραλίμνι ζητά να προσλάβει άτομο:

Υπεύθυνος/η Παραλαβών & Αποθήκης

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η υπεύθυνος/νη παραλαβών & αποθήκης επιβλέπει & τηρεί όλες εκείνες τις διαδικασίες, ενέργειες & ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται για τη σωστή παραλαβή, διευθέτηση, τακτοποίηση, φύλαξη & διακίνηση όλων των υλικών/προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται στην αποθήκη και κατάστημα.

Απαιτούμενες Γνώσεις:

  • Υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
  • Οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες χειρισμού πολλαπλών καταστάσεων ταυτόχρονα.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
  • Να μπορεί να δουλεύει υπό πίεση.
  • Να λειτουργεί σε ομάδα.
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη.
  • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αποστολή Βιογραφικών:

Στο θέμα να αναγράφετε ο τίτλος της θέσης «Υπεύθυνος/η Παραλαβών – Αποθήκης».

Email: christospanteli@homewood.com.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23811355 (09:00 – 17:00)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA