AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε δικηγορική εταιρεία

Σωτήρης Αργυρού & Συνεταίροι Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η δικηγορική εταιρεία Σωτήρης Αργυρού & Συνεταίροι Δ.Ε.Π.Ε. στη Λευκωσία ζητεί για άμεση πρόσληψη γραμματέα (legalsecretary) για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή)
  • Εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Word, Excelκ.τ.λ.
  • Βασικές αρχές της Λογιστικής
  • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Μισθός και ωφελήματα ανάλογα με πείρα και τα προσόντα

Αιτήσεις και Βιογραφικά Σημειώματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lawyerscy.com τα οποία θα τυγχάνουν απόλυτης εμπιστευτικότητας.