AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης

E. Neophytou Trading Ltd: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης – Λευκωσία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η εταιρεία Ε. NEOPHYTOUTRADING που ασχολείται με την εισαγωγή, επεξεργασία πώληση και διανομή ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 66% , αναζητεί  Λειτουργό αποθήκης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Παραλαβές Εμπορευμάτων
 • Αναπληρώσεις Ραφιών
 • Τακτοποίηση Αποθηκών
 • Εκτέλεση Παραγγελιών
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Απαραίτητη εμπειρία χρήσης περονοφόρων  οχημάτων ( REACHTRUCK )
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε περιβάλλον WMS
 • Πολύ Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι   ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται   όπως   αποστείλουν  το   βιογραφικό   τους σημείωμα (σημειώνο ντας τη θέση για την οπο ία εκδηλώνετ αι το ενδιαφέρο ν) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε ταχυδρομικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019:

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία Τηλ.: 22433685

Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA