AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστή/ Λογίστριας

Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) ‘Άγιος Θέρισσος: Ζητείται Βοηθός Λογιστή/ Λογίστριας – Λευκωσία

Η εταιρεία Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) ‘Άγιος Θέρισσος’ ζητά να προσλάβει άμεσα άτομο για τη θέση βοηθού Λογιστή/ Λογίστριας στα γραφεία μας στη Λευκωσία.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος διπλώματος LCCI Intermediate
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση Microsoft Office και Η/Υ
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Γνώση λογιστικού λογισμικού προγράμματος
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καταχώρηση εγγράφων για ενημέρωση λογιστικών βιβλίων
 • Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών Λογιστηρίου
 • Ευθύνη σωστής και ολοκληρωμένης καταχώρησης των συναλλαγών
 • Ετοιμασία λογιστικών καταστάσεων
 • Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα

Προσφέρεται αμοιβή αναλόγως προσόντων και πείρας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: mariapilitherissos@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA