AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Γερίου: Θέση Εργασίας

Δήμος Γερίου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΙΟΥ

O Δήμος Γερίου ανακοινώνει ότι, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (1) θέσης Καθαρίστριας/στή για τις ανάγκες του Δημαρχείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Εγκεκριμένη Κλίμακα Ωρομισθίων: Ε1

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, θα αποτελεί πλεονέκτημα

Σημειώσεις:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στα Γραφεία του Δήμου στην Λεωφόρο Γερίου 21, 2200, Γέρι μέχρι τις 2/12/2019 και ώρα 2μ.μ., έναντι απόδειξης παραλαβής ή να την αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των πιο κάτω πιστοποιητικών:

  • Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες)

2. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου Γερίου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.yeri.org.cy .
3. Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
4. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του Δήμου, τηλ. 22481755

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΙΟΥ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA