Tuesday , 21 January 2020
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λάρνακας: 2 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λάρνακας: 2 Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

Πλήρωση δύο κενών θέσεων Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών μονίμων θέσεων ( Θέσεις Πρώτου Διορισμού ).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: (ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: ( Συνδυασμένες Κλίμακες )

Α8:   €24500, 25697, 26894, 28091, 29288, 30485, 31682, 32879, 34076, 35273, 36470, 37667.

Α10: €34284, 35923, 37562, 39201, 40840, 42479, 44118, 45757, 47396.

Α11: €40525, 42164, 43803, 45442, 47081, 48720, 50359, 51998, 53637.

Περισσότερα εδώ

2.    Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1   Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.

2.2   Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει εισηγητικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.

2.3   Αναλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών ή και άλλων εκδηλώσεων και εκτελεί καθήκοντα Δημόσιων ή Διεθνών Σχέσεων.

2.4   Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

2.5   Δέχεται κοινό και φροντίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή του σε ότι αφορά παράπονα, καταγγελίες, προβλήματα, αιτήσεις και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις προς την προϊσταμένη Αρχή.

2.6   Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων οικονομικής διαχείρισης και στην αποτελεσματική διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών του Δήμου.

2.7   Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας, την ετοιμασία εκθέσεων/μελετών τεχνοοικονομικής φύσης, την τήρηση στατιστικών/πινάκων κλπ στο Λογιστήριο και συμμετέχει στην ετοιμασία και παρακολούθηση των προϋπολογισμών του Δήμου και των ετήσιων τελικών λογαριασμών.

2.8 Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό αν του ανατεθεί.

2.9 Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

2.10 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου, 5ος όροφος, Γωνία Λεωφ. Αθηνών και Νικολάου Λανίτη έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 06/12/2019 και ώρα 14:00 .

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA