AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Korelis & Co. LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η εταιρεία Korelis & Co. LLC με έδρα τη Λευκωσία ζητά να προσλάβει Γραμματέα για το Δικαστηριακό της Τμήμα.

Καθήκοντα:

  • Εκτέλεση καθηκόντων υποδοχής περιλαμβανομένων των τηλεφωνημάτων.
  • Δακτυλογράφηση εγγράφων σε ελληνικά και αγγλικά.
  • Διατήρηση/εκτέλεση αλληλογραφίας.
  • Αρχειοθέτηση υποθέσεων.
  • Γενικότερη διαχείριση των καθημερινών αναγκών του γραφείου.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Κάτοχος κολεγιακού ή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται στον Μιχάλη Κορέλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση michael@korelislaw.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA