AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Βοηθοί Αποθήκης

Μ.Σ.Ιακωβίδης & Σια Λτδ: Ζητούνται Βοηθοί Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Μ. Σ. Ιακωβίδης & Σια Λτδ, επιθυμεί να προσλάβει Βοηθούς Αποθήκης για την διανομή, αποθήκευση και προετοιμασία προϊόντων και διεκπεραίωση παραγγελιών.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα:

Κατάρτιση & Εμπειρία

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • Οργανωτική και διοικητική ικανότητα
 • Ικανότητα να ακολουθεί τις μεθόδους και διαδικασίες της εταιρείας
 • Γρήγορη αφομοίωση, προσαρμοστικότητα και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ανάληψη υπευθυνοτήτων και πρωτοβουλιών
 • Άδεια οδήγησης Περονοφόρου οχήματος θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Τυχόν σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Η Εταιρεία προσφέρει

 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας για Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 25/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eleni.stavrinou@msjgroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA