AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

M&M Frangos Eng.&Contr. Ltd: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λεμεσός

Καθήκοντα

  • Σχεδιασμός με τη χρήση Autocad
  • Επίβλεψη μηχανολογικών εργασιών

Προσόντα

  • Απόφοιτος Πανεπιστημίου
  • Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό με AUTOCAD
  • Εμπειρία σε εφαρμογή μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Μισθός αναλόγως προσόντων.

Παρακαλούμε όπως τα βιογραφικά σταλούν στο email: info@mfrangos.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA