Ζητείται γραμματέας πλήρους απασχόλησης για ιατρείο.
Απαραίτητη γνώση υπολογιστή και δακτυλογράφησης.
Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί προσόν.
Αποστολή βιογραφικών στο email: sonografer2008@yahoo.gr με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”