AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα: Θέση Εργασίας

Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός Σίγμα ζητεί άτομο για τη στελέχωση του τμήματος Πληροφορικής με έδρα τη Λευκωσία.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ – Λειτουργός Πληροφορικής

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Συντήρηση δικτύου και άλλων συστημάτων πληροφορικής
  • Επίβλεψη, διεκπεραίωση και συντήρηση έργων πληροφορικής

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

  •  Απόφοιτος Πανεπιστημίου με πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής
  •  Καλή γνώση Drupal, CSS, JQuery, Javascript, PHP και mySQL
  •  Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  •  Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
  •  Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται πολύ καλό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email vacancies@sigmatv.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη «Κενή Θέση Λειτουργού Πληροφορικής» μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2019.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα αρχειοθετήσουμε το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε μελλοντικό άνοιγμα θέσης που να ανταποκρίνεται στα δικά σας προσόντα. Τα βιογραφικά θα διαγράφονται από το αρχείο μας με την ολοκλήρωση ενός έτους από την ημέρα αποστολής τους.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA