AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σοφοκλής Κυπριανού Λτδ: Θέση Εργασίας

Σοφοκλής Κυπριανού Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Λογιστηρίου

Η εταιρεία Σοφοκλής Κυπριανού Λτδ, δέχεται αιτήσεις για την αναπλήρωση μίας θέσης Λειτουργού στο Λογιστήριο με έδρα την Λευκωσία. Ο επιτυχής υποψήφιος θα έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες:

Καθήκοντα:

Τα βασικά καθήκοντα του υποψηφίου θα είναι τα ακόλουθα:

 • Καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στο σύστημα.
 • Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών προμηθευτών & πελατών.
 • Παρακολούθηση τραπεζικών υπολοίπων.
 • Εκτέλεση πληρωμών προμηθευτών εξωτερικού.
 • Παρακολούθηση και αναφορά των εισπρακτέων ενοικίων του Οργανισμού.
 • Συνεργασία με τους πωλητές και υποστήριξη όπου χρειάζεται.
 • Ετοιμασία spreadsheets για αναφορά διαφόρων θεμάτων προς την Οικονομική Διεύθυνση.

Προσόντα:

Τα βασικά προσόντα του υποψηφίου θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

 • Επιτυχία στις εξετάσεις LCCI (ελάχιστο επίπεδο Intermediate)
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (SAP ή παρεμφερή, WORD, EXCEL)
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε Λογιστήριο ή σε ελεγκτικό οίκο (ελάχιστη εμπειρία τρία έτη).
 • Καλή γνώση Ελληνικών και γνώση Αγγλικών.
 • Ταχύτητα μάθησης.

Δεξιότητες:

 • Εχεμύθεια.
 • Επικοινωνία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Συνέπεια.
 • Οξυδέρκεια.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα / Αφοσίωση.
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση.

Προσφέρονται:

 • Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων).
 • 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις, να αποστέλλουν το βιογραφικό σημείωμα τους, στο hr@sofocleskyprianou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA