AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Θέση Εργασίας

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 θέσης Ανώτερου Λειτουργού για τη Μονάδα Καινοτομίας.

Η θέση του Ανώτερου Λειτουργού για τη Μονάδα Καινοτομίας είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, βελτίωση μέτρων, σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, συνεργασία με τον Προϊστάμενο Μονάδας ή τον Γενικό διευθυντή και συνεισφέρει στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και του Προϋπολογισμού της Μονάδας του.

Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου εδώ μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Περισσότερα εδώ

 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA