AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Vakis Associates: Ζητείται Γραμματέας 

Vakis Associates: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Ζητείται Γραμματέας σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Λεμεσό για πλήρη απασχόληση με τα ακόλουθα προσόντα:

  • Γραμματειακές σπουδές:
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η / Υ ιδιαίτερα προγράμματα Microsoft Word and Excel.
  • Γρήγορη δακτυλογραφία και ετοιμασία επιστολών σε Ελληνικά και Αγγλικά.
  • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση.
  • Προηγούμενη πείρα σε αρχιτεκτονικά γραφεία και κάποια γνώση θεμάτων που αφορούν τις Πολεοδομικές αρχές θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

  • Δακτυλογραφία και ετοιμασία επιστολών.
  • Οργάνωση και διαχείριση γραφείου
  • Διαχείριση τηλεφώνου και email.
  • Εξυπηρέτηση πελατών

Ωφελήματα:

Απολαβές και άλλα ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό σημείωμα να αποσταλούν μέσω email: v.hadjikyriacou@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99452632

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA