AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Όμιλος Μαλλούππας & Παπακώστας: Θέση Εργασίας

Όμιλος Μαλλούππας & Παπακώστας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Λoγιστηρίου

Ο Όμιλος Mallouppas & Papacostas ζητά για άμεση πρόσληψη Λειτουργό Λογιστηρίου για τα Κεντρικά Γραφεία του στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Έλεγχος των ταμειακών καταστάσεων καταστημάτων
 • Καταχώρηση λογιστικών εγγράφων και συμφιλίωση καταστάσεων
 • Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων του Λογιστηρίου

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Λογιστική ή κάτοχος διπλώματος Λογιστικής Higher
 • Ελάχιστη εμπειρία δύο χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική γνώση της Excel (MS Office)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα.

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται μισθολογικό πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • 13ος Μισθός
 • Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλεια Ζωής
 • Ομαδικό Ταμείο Συνταξιοδότησης
 • Εκπτωτική κάρτα του Ομίλου
 • Πενθήμερο ωράριο εργασίας με 2 ελεύθερα απογεύματα

Αιτήσεις

Εάν διαθέτετε τα πιο πάνω προσόντα και θέλετε να εργαστείτε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με προοπτικές ανέλιξης, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο recruitment@mp-group.com, με θέμα «Λειτουργός Λογιστηρίου – ANERGOSJOBS.COM».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA