AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Η Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει ότι, πιθανόν να προκύψουν ανάγκες για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκτέλεση καθηκόντων Επιμελητή (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ιι)), στα Γραφεία των Σχολείων (πρωινά και εσπερινά), των Σχολικών Εφορειών, των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.), των Απογευματινών/Βραδινών Τμημάτων των Τεχνικών Σχολών, των Μουσικών Σχολείων (ΓυμνάσιαΛύκεια) και των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.). Επισημαίνεται, ειδικότερα, ότι οι ανάγκες αυτές δύναται να αφορούν στην κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, στην κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή στην κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων, καθώς και στην αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια ασθένειας, μητρότητας κλπ, σε καθεστώς μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.1 Απαιτούμενα προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης,
β) (i) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,
ή
(ii) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία,
γ) Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, οι οποίες διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού κα Νεολαίας,
δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.2 Πρόσθετα προσόντα – πλεονέκτημα:
α) Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση European Computer Driving License (E.C.D.L.) ή πιστοποιητικού επιτυχίας στην εξέταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που διεξάγεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.) ή άλλου ισότιμου πιστοποιημένου προσόντος στα θέματα:
i. Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
ii. Επεξεργαστής κειμένου
iii. Λογιστικά φύλλα
iv. Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες
β) Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,
γ) Σχετική πείρα που δυνατό να έχει αποκτηθεί από υπηρεσία στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να ταχυδρομηθούν στο Γραφείο Διοίκησης
Επιμελητών, αρ. γραφείων 235-236, 2ος όροφος, κτήριο Β΄, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, στη διεύθυνση Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, όχι αργότερα από
τις 08/11/2019.