AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας: Θέση Εργασίας

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Υποστήριξης Διοίκησης

Το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας ζητά να προσλάβει Λειτουργό Υποστήριξης Διοίκησης για άμεση στελέχωση του Ταμείου Προνοίας.

Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Εκτέλεση καθηκόντων προσωπικού βοηθού του Γενικού Διευθυντή Ταμείου Προνοίας
 • Ηλεκτρονική και έντυπη διατήρηση όλων των αρχείων αλληλογραφίας του γραφείου
 • Ετοιμασία επιστολών σε ελληνικά και αγγλικά
 • Τήρηση Πρακτικών για κάθε συνεδρία
 • Ετοιμασία όλων των εντύπων και αιτήσεων για τους διαχειριστές κεφαλαίων
 • Καθημερινή καταχώρηση των ημερήσιων τιμών μονάδας κάθε διαχειριστή στο σύστημα του χαρτοφυλακίου του Ταμείου
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Ταμείου
 • Συντονισμός όλων των εκδηλώσεων του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και ό,τι άλλο ανατεθεί από τον Γενικό Διευθυντή

Γνώσεις και ικανότητες

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γραμματειακές σπουδές, άριστή καταγραφή και τήρηση πρακτικών, ετοιμασία επιστολών στα ελληνικά και αγγλικά
 • Άριστή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft office και αρχειοθέτησης, ενημέρωση ιστοσελίδας και κοινωνικής δικτύωσης.
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Προηγούμενη πείρα είναι απαραίτητη.

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, με πάρα πολύ καλό ωράριο, ταμείο προνοίας, 13ο και πασχαλινό επίδομα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@hepfund.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  μέχρι 11 Νοεμβρίου 2019.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA