AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Δικηγόρος

Γεωργαλλής & Συνεργάτες: Ζητείται Δικηγόρος – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργαλλής & Συνεργάτες στη Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει δικηγόρο στο Δικαστηριακό της  Τμήμα.

Καθήκοντα θέσης:

•            Χειρισμός Αστικών, Ποινικών και Διοικητικών υποθέσεων ενώπιον Επαρχιακού, Διοικητικού & Ανωτάτου Δικαστηρίου με δυνατότητα και πείρα για αποπεράτωση ακροαματικών διαδικασιών, τόσο σε Αιτήσεις όσο και σε Αγωγές και Ποινικές Υποθέσεις.

•             Χειρισμός υποθέσεων μέσω της εξωδικαστικής οδού για επίλυση διάφορων        προβλημάτων.

•            Σύνταξη δικογράφων, συμφωνιών, συμβάσεων, αγορεύσεων, αιτήσεων για προσωρινά διατάγματα και άλλων νομικών εγγράφων.

Απαραίτητα προσόντα:

•             Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

•            Πείρα τουλάχιστον 5 ετών στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων και ακροαματικών διαδικασιών.

•             Εμπειρία και γνώση σε θέματα Τραπεζικού, Εταιρικού και Ποινικού δικαίου.

•             Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

•             Άριστη γνώση και χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (word, excel, outlook).

•             Επικοινωνιακή δεξιότητα και ικανότητα ατομικής εργασίας αλλά και συνεργασίας.

•            Ικανότητα διεκπεραίωσης οιωνδήποτε εργασιών υπό πίεση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

•            Οργανωτικές ικανότητες έρευνας και μελέτης., όπως και διεξαγωγή νομικής έρευνας και χρήση νομικών εργαλείων όπως Leginet, Cylaw, Westlaw, Lexis-Nexis.

•             Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός και ομαδικότητα.

Απολαβές και Πλεονεκτήματα:

•            Αναλόγως προσόντων και πείρας θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.

Αιτήσεις:

Οποιαδήποτε αίτηση δεν πληροί τα ανωτέρω δε θα προχωρήσει στην διαδικασία αξιολόγησης μας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τις αιτήσεις μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση georgallisassociates@outlook.com με τίτλο Κενή Θέση Δικηγόρου, οι οποίες θα τύχουν απολύτως  εμπιστευτικού χειρισμού.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA