AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός

Lubrichem Trading Ltd: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λευκωσία

Προσόντα:

  •           Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, προτεραιότητα θα δοθεί σε απόφοιτους Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
  •           Μέλος ΕΤΕΚ
  •           Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  •           Καλή γνώση Word, Excel, Autocad 2D
  •           Υπεύθυνος και ακέραιος χαρακτήρας με καλές οργανωτικές ικανότητες
  •           Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

  •          Συντονισμός και διεύθυνση έργων που θα του ανατεθούν από την εταιρεία

Απολαβές:

  •          Ανάλογος προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.christou.lubrichem@hotmail.com , με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”   

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους που θα προχωρήσουν σε συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισής.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA