AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

MDA Cyprus LLC: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Καθήκοντα θέσης:

 • Καθημερινή ενημέρωση λογιστικών αρχείων
 • Ετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, Φόρου εισοδήματος, VIES
 • Χειρισμός εισπράξεων πελατών
 • Υπευθυνότητα για πληρωμές προμηθευτών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος πανεπιστημίου
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις λογιστικής επιπέδου τουλάχιστον LCCI Higher
 • Άριστη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα Microsoft Office tools (Excel, Word, Power Point, e.t.c)
 • Ικανότητα εργασίας με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα ταυτόχρονου χειρισμού αριθμού έργων
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
 • Προηγούμενη πείρα απαραίτητη

Εmail Επικοινωνίας για αποστολή βιογραφικού και covering letter : kzographou@mdacyprus.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”   

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA