AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Νοσηλευτές/τριες (Α Επιπέδου) –

Mediterranean Hospital of Cyprus: Ζητούνται Νοσηλευτές/τριες (Α Επιπέδου) – Λεμεσός

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα
  • Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Οι νοσηλευτές/τριες που θα επιλεγούν για την θέση θα εκτελούν τα πιο κάτω καθήκοντα

  • Εκτελεί γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα
  • Συμμετέχει στην επίβλεψη και καθοδήγηση του κατώτερου νοσηλευτικού και  βοηθητικού προσωπικού
  • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του εξοπλισμού και της περιουσίας του τμήματος στο οποίο εργάζεται
  • Τα καθήκοντα συνεπάγονται απασχόληση σε 24ωρη βάση με το σύστημα βάρδιας
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως  αποστείλουν  Βιογραφικό Σημείωμα  στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (nurse102019 – ANERGOSJOBS.COM)  μέχρι τις 20/11/2019

Νοσοκομείο Mediterranean, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Στυγός 9, 3117 Λεμεσός, τηλ:25200112, φαξ:25200071

hr@medihospital.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA