AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μεταφορέας

Panchris Group: Ζητείται Μεταφορέας – Λάρνακα

Καθήκοντα:

 • Φόρτωση – Μεταφορά – Εκφόρτωση προϊόντων
 • Τοποθέτηση προϊόντων στα σημεία πώλησης
 • Καθαριότητα και τακτοποίηση σημείων πώλησης

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας

Απαραίτητα Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Συνέπεια και πειθαρχία
 • Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων
 • 13ο μισθό, Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρατηρήσεις

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να κατοικούν στην επαρχία Λάρνακας
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να χαίρουν άκρας υγείας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@panchris.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”