AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Ο ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις  για την πλήρωση θέσης  Γραφέα  στο Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου που βρίσκεται στο Παραλίμνι.

Κύρια Καθήκοντα:

  1. Εκτελεί γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, ετοιμασία και δακτυλογράφηση επιστολών, αρχειοθέτηση, τήρηση μητρώου μελών, διενέργεια εισπράξεων κα πληρωμών, έκδοση σχετικών  αποδείξεων κτλ.
  1. Βοηθά στην οργάνωση των διάφορων δραστηριοτήτων και εργασιών του Συνδέσμου,  όπως  διαλέξεις, κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις.

Απαιτούμενα Προσόντα και Προϋποθέσεις:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Γραμματειακές Σπουδές ή/και Επιτυχία σε εξετάσεις ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας
  • Πιστοποιητικό Λογιστικής  LCCI – Επίπεδο ΙΙΙ ή αντίστοιχο Πιστοποιητικό
  • Άριστη γνώση και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (Δίπλωμα ECDL θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

Το άτομο που θα επιλεγεί θα τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν  πατώντας εδώ  ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.  Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@anticancersociety.org.cy  μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, 2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA