AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστή

Charis Kasinopoulos Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστή – Λευκωσία

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Γραπτώς και προφορικώς)
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Πτυχίο / Δίπλωμα σε ένα από τα παρακάτω: Γραμματειακές σπουδές/Λογιστική/Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Βασικές γνώσεις Λογιστικής
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση MS Office (Excel and Word), Outlook
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για μάθηση
 • Προηγούμενη πείρα σε εκτελωνιστικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Ανταπόκριση τηλεφωνικών κλήσεων
 • Γενικά καθήκοντα γραφείου
 • Καταχώρηση τιμολογίων σε λογιστικό πρόγραμμα
 • Υποστήριξη λειτουργού λογιστηρίου
 • Βοήθεια σε ετοιμασία μισθοδοσίας
 • Επικοινωνία με πελάτες τηλεφωνικώς αλλά και ηλεκτρονικώς (e-mails)
 • Αρχειοθέτηση

Μισθός αναλόγως πείρας και προσόντων.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος στο petroulac@cytanet.com.cyμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”    όχι αργότερα από τις 28/10/2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA