AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου 

E.Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά Βοηθό Λογιστηρίου για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Διενέργεια λογιστικών εγγραφών και έλεγχος παραστατικών
 • Εργασιακή ενίσχυση σε άλλα πόστα λογιστηρίου, όπως διεκπεραίωση και έλεγχος ταμείων, έλεγχος εισπράξεων, έκδοση πιστωτικών, μηνιαίος έλεγχος τιμολογίων, πιστωτικός έλεγχος, διενέργεια συμφιλιώσεων τραπεζών κλπ.
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από προϊσταμένους

Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου
 • Κάτοχοι διπλώματος LCCI Λογιστικής ή άλλων συναφή προσόντων
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και ικανοποιητική χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Άτομα χωρίς ή με λίγη εμπειρία αλλά δυνατά προσωπικά χαρακτηριστικά με θέληση για μάθηση είναι επίσης ιδανικοί υποψήφιοι
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα και σημασία στην λεπτομέρεια
 • Δυναμικότητα χαρακτήρα
 • Μεθοδικότητα και Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA