AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστικός λειτουργός – Βοηθός του CFO

E.Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Λογιστικός λειτουργός – Βοηθός του CFO – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά λογιστικό λειτουργό που θα ενεργεί και σαν βοηθός του CFO για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Να παρέχει υποστήριξη στον CFO σε σχέση με την
 • Διαχείριση ταμειακών ροών
 • Παρακολούθηση τμηματικών προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση πιστωτικής πολιτικής
 • Ανάληψη διαφόρων ad-hoc project
 • Διενέργεια διαφόρων ελέγχων που άπτονται εσωτερικού ελέγχου διαδικασιών
 • Ετοιμασία διάφορων αναφορών
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν

Επιπρόσθετα την διαχείριση πιστωτών και διενέργεια πληρωμών καθώς και την υποστήριξη λογιστικών λειτουργών σε διάφορα λογιστικά καθήκοντα

Προσόντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου ή
 • Νέος απόφοιτος ACCA/CA
 • Δυνατή εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο σε υπεύθυνη θέση και ιδίως σε εμπορική Εταιρεία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και αποδεδειγμένα άριστη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP και BI (business Intelligence) προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα, δυναμικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με άριστη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα
 • Σημασία στην λεπτομέρεια
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA