AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέση Εργασίας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση της πιο κάτω μόνιμης θέσης:
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
9/2019 1 (μία) Λειτουργός Διοίκησης
Α8-Α10-Α11

(Συνδυασμένες Κλίμακες)

Περισσότερα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης, το Σχέδιο Υπηρεσίες, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.

Περισσότερα εδώ

Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA