AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός

Ζητείται Νηπιαγωγός – Λευκωσία

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο στην Λευκωσία (περιοχή Αρχαγγέλου) ζητά να προσλάβει πτυχιούχο νηπιαγωγό για τμήμα Προδημοτικής.

Προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου Προδημοτικής Εκπαίδευσης
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ικανότητα Διδασκαλίας παιδιών
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Αντικείμενο Υπηρεσιών:

  • Παρέχει στα παιδιά φροντίδα, προστασία, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση. Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της τάξης.
  • Αναλαμβάνει την ασφαλή φύλαξη των παιδιών του
  • Παρακολουθεί και παρέχει βοήθεια στο διάβασμα των παιδιών.
  • Αναπτύσσει την αναγκαία συνεργασία με τους γονείς για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αφορούν τα παιδιά.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Βιογραφικό Σημείωμα με ηλεκτρ. Ταχυδρομείο nicosiakindergarten@outlook.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

 

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA