AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

Everpro Cy Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λεμεσός

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Αποθηκάριος

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση

Ωράριο: Πενθήμερη εργασία

Τοποθεσία: Λεμεσός, Βιομηχανική Περιοχή Φασούλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Καθήκοντα & Ευθύνες:

  • Διαχείριση και προετοιμασία παραγγελιών.
  • Καθαριότητα και συγύρισμα αποθήκης.

Προσόντα & Ικανότητες:

  • Απολυτήριο Λυκείου / Τεχνικής Σχολής
  • Γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
  • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Ωφελήματα:

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Email: everproltd@gmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Tηλ.: 99616224 / 25823606

Αιτήσεις:

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.