AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Primoline Insurance Agency and Consultants Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Ιδιωτικός υπάλληλος σε γραφείο Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης για πλήρη απασχόληση. Το γραφείο δραστηριοποιείται πάνω από 28 χρόνια στη Λάρνακα

Σπουδαιότερα καθήκοντα-Αρμοδιότητες:

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Τήρηση του αρχείου πελατών
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Καταχώρηση στο σύστημα

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γνώση και σωστή χρήση της Ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ – Microsoft Office
 • Πείρα ως Γραμματέας – Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Να έχει περάσει την εξέταση για Βασικές αρχές Ασφάλισης (ΠΒΑΚ)

Τα βιογραφικά να σταλούν με τους πιο κάτω τρόπους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019

Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση:

PRIMOLINE INSURANCE AGENCY AND CONSULTANTS LTD

1Ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 13, 6035 ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλ: 24 659100, Φαξ: 24 659400

e-mail: lakis@primoline.biz με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA