AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Πωλητές/ριες

Pandora Bakeries: Ζητούνται Πωλητές/ριες – Λευκωσία

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Φροντίζει τη σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας
 • Σωστή διαχείριση του stock του καταστήματος.
 • Να διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα
 • Να ασχολείται με τη λειτουργία ταμείου
 • Να αναλαμβάνει το σωστό ανεφοδιασμό των ραφιών
 • Σωστή εφαρμογή διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σωστή συμπλήρωση εντύπων HACCP.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, που αγαπά να εργάζεται στην εξυπηρέτηση πελατών.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Εμπειρία στον τομέα της πώλησης
 • Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορος ρυθμούς
 • Να λειτουργεί σε ομάδα
 • Να έχει εχεμύθεια
 • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Η εκπαιδευτική μόρφωση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 • Πολύ ελκυστικό, ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών από τα καλύτερα της αγοράς.
 • 25 ημέρες άδεια με την έναρξη της εργασίας τους.
 • Δωρεάν ψωμί κάθε εργάσιμη ημέρα.
 • Προτεραιότητα ανέλιξης εκ των έσω.
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, μέσω της δικής μας ακαδημίας εκπαίδευσης.
 • Έκπτωση σε δικά μας προϊόντα όσο και σε προϊόντα προμηθευτών.
 • Ειδικές εκπτώσεις σε άλλους λιανέμπορους και επιχειρήσεις με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
 • Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον.
 • Ευκαιρία να εκφράζεται και να ακούγεται η γνώμη και οι εισηγήσεις σας.
 • Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί ως εργοδότης ισότητας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση εργασίας και τη πηγή πληροφόρησης σας για αυτήν στο θέμα του email ή και να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 22466066 (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 17:30)

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.