AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Droushiotis & Co: Ζητείται Γραμματέας – Πάφος

Προσόντα:
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων Microsoft Word και Microsoft Excel.
  • Iκανότητα αρχειοθέτησης.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία.

Δεν απαιτείται προηγούμενη πείρα, θα ληφθεί όμως υπ’ όψη στην αξιολόγηση.

Kαθήκοντα:

  • Eπικοινωνία με πελάτη και
  • Αλληλογραφία με πελάτη

Ο μισθός θα είναι ανάλογα με τα προσόντα.

Ειδικό ωράριο μπορεί να συζητηθεί με προϋποθέσεις.

Αιτήσεις δεκτές μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019.

Πληροφορίες: Tηλέφωνο 26947200 – 26942922, κ. Χριστίνα Μιχαήλ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA