AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γενικός Διευθυντής

Ίδρυμα Άγιος Στέφανος: Ζητείται Γενικός Διευθυντής – Λεμεσός

Το Ίδρυμα Άγιος Στέφανος για Άτομα με Νοητική Αναπηρία στη Λεμεσό ζητά να προσλάβει γενικό διευθυντή με πλήρη απασχόληση για τη συνολική διαχείριση και συντονισμό των διεργασιών και διαδικασιών του Ιδρύματος.

Καθήκοντα του γενικού διευθυντή:

 • Συντονισμός των διαδικασιών οργάνωσης, σχεδιασμού και προϋπολογισμού του Ιδρύματος
 • Ανάλυση και εφαρμογή των πρωτοκόλλων και πρακτικών που διέπουν τις υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και οργάνωση δράσεων ή project με βάση τα χρονοδιαγράμματα και σύμφωνα με τις προϋπολογισμένες ανάγκες και δυνατότητες του Ιδρυματος
 • Αξιολόγηση και εποπτεία των υπηρεσιών φροντίδας των ενοίκων του Ιδρύματος, σε ανταπόκριση με τις ανάγκες των ίδιων των ενοίκων και των οικογενειών τους
 • Εποπτεία του προσωπικού και εθελοντών του Ιδρύματος
 • Ανάπτυξη της ομάδας, παρακίνηση, κινητοποίηση, εκπαίδευση και βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του προσωπικού του Ιδρύματος
 • Δικτύωση με την κοινότητα
 • Αναζήτηση και διασφάλιση προγραμμάτων επιχορήγησης και άλλων εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης
 • Εκτέλεση άλλων καθηκόντων όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
 • Συνεργασία και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαραίτητα προσόντα του γενικού διευθυντή

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις Οικονομικές, Κοινωνικές Επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία), Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το πτυχίο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον τριετής επαγγελματική προϋπηρεσία στη διαχείριση, προγραμματισμό και οργάνωση αντίστοιχου οργανισμού ή εταιρείας
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Μ5 Offίce
 • Άριστη γνώση μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Μισθός αναλόγων προσόντων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 30/10/2019 στο hr@agiostefanos.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25716232, 25725136
Κος Δημήτριος Μόρφης — υπεύθυνος οικοτροφείου

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA