AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητείται Νηπιαγωγός

Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λευκωσία

ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση (1) έκτακτης νέας θέσης Νηπιαγωγού με σύμβαση στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Κατηγορία: Σύμβαση
Απολαβές*: €1052,91

Καθήκοντα και Ευθύνες:
Υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου:

 1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 2. Καταγράφει σε ειδικά έντυπα και εκθέσεις, πληροφορίες αναφορικά με τη μαθησιακή και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, σύμφωνα με την πολιτική του Σχολείου.
 3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει μαθησιακά πρόγραμμα στο μικροεπίπεδο της τάξης, όπου και όταν χρειαστεί.
 4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
 5. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.
 6. Συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες συνεδρίες και τους εορτασμούς του σχολείου.
 7. Συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
 8. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο χρόνο.
 9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή στην Ψυχολογία (Εκπαιδευτική/Εξελικτική).
 3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 4. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, μία εκ των οποίων κατά προτίμηση από τον προηγούμενο εργοδότη.
 6. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.
 8. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 9. Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά: Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική κατάρτιση, χρειάζεται να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν μέχρι την Τρίτη 22 Οκτώβριου 2019 και ώρα: 14.00  μμ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ