AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: Ζητείται Έκτακτη Καθαρίστρια

Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου: Ζητείται Έκτακτη Καθαρίστρια – Αμμόχωστος

Η Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας κενής έκτακτης θέσης Καθαρίστριας για 38 ώρες εβδομαδιαίως, Κλίμακα Ε1 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ακάθαρτος μηνιαίος μισθός €799.15).

Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης και οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων (τηλέφωνο 23811510).

Οι αιτήσεις, αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «θέση έκτακτης Καθαρίστριας», να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου, υπόψη Προέδρου Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Δευτέρας, 21/10/2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA